تبیلغات ناوگان هوایی

 تبلیغات ناوگان هوایی کشور

نماینده تعاونی تبلیغات پرواز در استان همدان، مجری انحصاری تبلیغات ناوگان هوایی کشور

تبلیغات محیطی همدان

تبلیغات محیطی استانی و برون استانی

تبلیغات محیطی همدان

تبلیغات محیطی در همدان

بیش از ۱۸۰۰ متر مربع فضای تبلیغات محیطی در شهر همدان و بیش از ۱۵۰۰۰ متر مریع  در استان های تهران، خراسان رضوی، گیلان، مازندران، کرمان، فارس، یزد و قزوین

 پیام های بازرگانی

  پیام های بازرگانی استانی و سراسری

ساخت آگهی و گزارش آگهی‌های رادیویی و تلویزیونی و مشاوره و رایزنی پخش پیام‌های بازرگانی در شبکه های استانی و سراسری
 پیشنهاد ویژه رسانه مهر

 استفاده از تسهیلات ویژه پخش پیام‌های بازرگانی در شبکه‌های سراسری
در سال ۹۷

Domoperlen

DOMOPERLEN

سفارش دهنده: DOMOPERLEN e.U. Co., Austria
دورنمایه: طراحی گرافیک و بسته بندی محصولات دوموپرلن

ECD

Electronic Card Damavand

سفارش دهنده: شرکت الکترونیک کارت دماوند
درونمایه: پویش تبلیغاتی منطقه غرب

Ultrawash

  ULTRAWASH

سفارش دهنده: Microlex e.U. Co., Austria 
دورنمایه: طراحی گرافیک و بسته بندی محصولات اولتراواش

Kavoshgar Pazhuhesh
کاوشگر پژوهش

سفارش دهنده: پژوهشگاه فضایی ایران وابسته به سازمان فضایی ایران
درونمایه: طراحی گرافیک بدنه پرتابه، ساخت مستند گزارشی و پویانمایی
گامه‌های پرتاب و بازگشت و...

.Copyright © 2018 Resanemehr Advertising Agency, All rights reserved
Designed By: mbahremand