تبیلغات ناوگان هوایی

 تبلیغات ناوگان هوایی کشور

نماینده تعاونی تبلیغات پرواز در استان همدان، مجری انحصاری تبلیغات ناوگان هوایی کشور

تبلیغات محیطی همدان

تبلیغات محیطی استانی و برون استانی

بهترین بیلبوردهای همدان

بهترین بیلبوردهای شهر همدان

بهترین بیلبورد همدان

بهترین بیلبورد شهر همدان

بهترین شرکت تبلیغاتی همدان

بهترین کانون تبلیغاتی همدان

کانون های تبلیغاتی همدان

بیش از ۱۸۰۰ متر مربع فضای تبلیغات محیطی در بهترین نقاط شهر همدان و بیش از ۱۵۰۰۰ متر مریع  در استان های تهران، خراسان رضوی، گیلان، مازندران، کرمان، فارس، یزد و قزوین

 پیام های بازرگانی

  پیام های بازرگانی استانی و سراسری

ساخت آگهی و گزارش آگهی‌های رادیویی و تلویزیونی و مشاوره و رایزنی پخش پیام‌های بازرگانی در شبکه های استانی و سراسری
 پیشنهاد ویژه رسانه مهر

 استفاده از تسهیلات ویژه پخش پیام‌های بازرگانی در شبکه‌های سراسری
در سال ۹۷

Domoperlen

DOMOPERLEN

سفارش دهنده: DOMOPERLEN e.U. Co., Austria
دورنمایه: طراحی گرافیک و بسته بندی محصولات دوموپرلن

ECD

Electronic Card Damavand

سفارش دهنده: شرکت الکترونیک کارت دماوند
درونمایه: پویش تبلیغاتی منطقه غرب

Ultrawash

  ULTRAWASH

سفارش دهنده: Microlex e.U. Co., Austria 
دورنمایه: طراحی گرافیک و بسته بندی محصولات اولتراواش

Kavoshgar Pazhuhesh
کاوشگر پژوهش

سفارش دهنده: پژوهشگاه فضایی ایران وابسته به سازمان فضایی ایران
درونمایه: طراحی گرافیک بدنه پرتابه، ساخت مستند گزارشی و پویانمایی
گامه‌های پرتاب و بازگشت و...

.Copyright © 2018 Resanemehr Advertising Agency, All rights reserved
Designed By: mbahremand