رسانه مهر

کانون رسانه مهر در سال ۱۳۸۶ در همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، پی‌گذاری شد.
این کانون در زمینه پیام‌های بازرگانی، تبلیغات محیطی، طراحی گرافیک، چاپ، بسته بندی، برساخت های دیداری و شنیداری و تبلیغات اینترنتی بکار پرداخته و افزون بر این سرویس های ویژه‌ای مانند رایزنی، خرید رسانه، برندسازی، پویش تبلیغاتی و پژوهش بازار را به مشتریان ارزنده خود ارائه می‌دهد. دستیابی به دانش، ابزار و فناوری های روزآمد، همکاری با دانش آموختگان، کارآزمودگان و هنرمندان و نیز بهبود روش‌ها و راهکارها، آماجی است که مدیریت و کارکنان رسانه مهر برای رسیدن به آن برنامه ریزی و تلاش می‌کنند. برخورداری همشهریان و هم‌استانی های گرامی از سرویس ها، راهکارها و ابزارهای به روز و کارآمد تبلیغاتی و بازاریابی، نیازی بایسته و کاری شایسته است که انجام آن یکی از برنامه‌های فراروی رسانه مهـر می‌باشد.
بر این باوریم که زمان رسانه فروشی به سرآمده و فرآیند تبلیغات می‌باید به فرآیندی هدفمنـد، سنجیدنی، آگاهی بخش، ارزش آفرین، پربازده و سودمند فراگردد. ارزش های کاری، دانشی، فنی و اخلاقی از نگاه ما سنجه‌ای است  میان ما و مشتری که پایبندی به آن را دوسویه و  بن مایه یک همکاری درست و سودمند می‌دانیم. ما به همان اندازه که این ارزش ها را برای دستیابی به برآیندی فراتر از یک داد و ستد زودگذر پاس می‌داریم، از مشتریان خود نیز چنین چشمداشتی خواهیم داشت.
ما به کار خود ارزش نهاده و از ارزش های خود چشم پوشی نخواهیم کرد.
ما به کار شما ارزش گذاشته و برای ارزشمندتر نمودن آن از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.

تیزر

Teaser

کارنما

Brochure

.Copyright © 2018 Resanemehr Advertising Agency, All rights reserved
Designed By: mbahremand